c.v. de Vrolijke Doortrekkers Ontw. Ron van Zijl Secretariaat :   Ron van Zijl    E-mail: ronvanzijl@home.nl